Användarnamn: 
Lösenord: 

Beskrivning

Röd smågnagare

R.r är ett affärssystem, baserat på enbart fri programvara.

Idén är ett modulärt system som tillämpar principen om direktbokföring, dvs alla affärshändelser bokförs så fort de uppstår. Varuhantering, bokföring och reskontra utgör en gemensam kärna som ligger till grund för de olika tillämpningar som kan byggas i systemet.

Artikelregistret:

R.r har ett artikelregister som är uppbyggd i en trädstruktur, där egenskaper hos artiklarna kan ärvas i flera led. Allt som kan handlas med är artiklar: Varor, tjänster, pengar, inventarier, arbetstid och en hel del annat.
R.r:s artikelregister har stöd för multipla måttenheter, flerspråkighet, alias, GTIN-nummer (EAN), och möjlighet att lagra obegränsat med egenskaper på varje artikel.

Dokumentregistret:

Dokumentregistret lagrar alla bokförda dokument. Nya dokumenttyper kan skapas fritt, så länge de uppfyller några grundläggande krav.

Flödet av varor och pengar i ett producerande företag

Kontoplanen:

Kontoplanen är, liksom artikelregistret, uppbyggt efter en trädstruktur. Bokförningskonton används för både penning- och varutransaktioner. Varutransaktionerna bokförs oftast omvänt mot penningtransaktionerna på de flesta resultatkonton. Idén beskrivs lättast med vidstående bild:

Platsregistret:

Platsregistret är, liksom artikelregistret och kontoplanen, uppbyggt i en trädstruktur. Platser är ett ganska vitt begrepp, som innefattar såväl kunder, leverantörer, personal, lagerplatser, produktionsplatser, resultatenheter som det egna företaget.


Varför fri programvara?

Varför gör man fri, gratis programvara som enbart vänder sig till kommersiella användare?
Svaret är att jag själv, som startat det här projektet är företagare, och insåg att det var just den typen av programvara jag själv behövde i det egna företaget.
Det måste gå att anpassa de produktionskritiska systemen efter företagets behov, oavsett om programvaruleverantören inser vad man har för behov eller inte. Det måste gå att byta programvaruleverantör, utan att tvingas byta programvara, ifall leverantören inte lever upp till de krav man ställer. Enligt min bedömning är detta enbart möjligt med fri programvara.

AGPL