Användarnamn: 
Lösenord: 

Systemets filer

Filer i rotmappen:

.htaccess
Konfigurationsfil för webbservern. Den kan delvis konfigureras via modulen access.php
access.php
access.php är en modul som har hand om systemanpassningar och uppdateringar
artikel.php
Den här modulen är till för att hantera artikelregistret. Den är avsedd att på sikt helt ersätta artiklar.php, som fortfarande behövs för vissa delar av artikelhanteringen
artiklar.php
Äldre modul för hantering av artiklar
bild.php
Modul för hantering av bilder och liknande dokument, som lagras i databasen. Är i första hand avsedd att vara hjälpmodul åt andra moduler.
bokf.php
Systemets bokföringsmodul som tillhandahåller både ett lågnivå- och ett högnivågränssnitt för att bokföra dokument i systemet. De redan bokförda dokumenten hanteras med modulen dokument.php
chat.php
Den här modulen är i första hand avsedd att köras i sidofältet i firefox. Den tillhandahåller diverse bra-att-ha-funktioner, som t.ex sökverktyg, chat, inloggning och meny med installerade moduler
dirview.php
Modul för visning och hantering av dokumentmappar på webbservern. Till skillnad från bild.php är den här avsedd för bilder och dokument som lagras i filsystemet.
dokument.php
Modul som hanterar bokförda dokument.
export.php
Modul för hantering av utskrifter och andra filer som skapas av systemet
faktura.php
Modul för hantering av fakturor och fakturering. Vissa faktureringsfuntioner finns även i kassa.php
fileman.php
En enkel filhanterare, avsedd att konfigurera och laga systemet med
inköp.php
Modul som hanterar inköp. Från beställning till leverantörsfaktura. Se även inköp2.php
inköp2.php
Ny modul för hantering av inköp, avsedd att ersätta inköp.php
install.php
Installationsprogram som enbart körs vid nyinstallation.
kassa.php
Kassaapparatsmodul
konto.php
Modul för hantering av bokföringskonton
lager.php
Modul för lageruppdatering/inventering och varuförflyttning inom lagret
lön.php
Modul för lönehantering. Den här är knappt påbörjad och fyller inte någon praktisk funktion ännu.
notes.php
Hjälpmodul som används för att kunna förse objekt i systemet (artiklar, platser, konton, dokument) med gula noteringslappar
order.php
Modul för kundorderhantering
orderform.php
Modul för skapandet av kundordrar
pag.php
Modul för anpassningsbara hjälpsidor och annan html-baserad kod
plats.php
Modul för hantering av platser, kunder, leverantörer, personal mm
prislistor.php
Prislistemodulen
produktion.php
Modul för hantering av varuproduktionen
ram.php
Specialanpassad modul för tavelinramningsverkstamhet. Modulen hanterar skapandet av inramningsuppdrag och hantering av tavelrammaterial
reservera.php
En mycket enkel modul som hjälper till att reservera varor för kunder. För mer avancerade kundordrar används orderform.php
resk.php
Reskontramodulen. Hanterar fakturor, betalningar mm
settings.php
Editor för konfigurationsfiler
setup.php
Modulen för hantering av företag och bokföringsår.
statistics.php
Modul som visar webplatsens besök
synk.php
Modul för synkronisering mot externa system
user.php
Modul för att hantera systemets användare

Filer i scriptmappen:

script/artreg.php
klassen artreg utgör själva bokföringssystemets kärna.
All databashantering, med ett fåtal undantag, sker genom denna klass.
script/html.php
html är en klass som förenklar genererandet av html-kod, samt hjälper till i integratiionen mellan php och javascript
script/common.js
Diverse bra-att-ha-script som nyttjas av de flesta moduler
script/inköp.js
javascript till modulen inköp2.php
script/kundreg.js
Ett litet plugin som ger åtkomst till kundregistret som används av flera moduler
script/tcpdf.php
tcpdf är en php-klass som genererar pdf-filer, i huvudsak skriven av Nicola Asuni