Användarnamn: 
Lösenord: 

Namnet R.r

Det är ingen som med säkerhet vet vad de två R:en står för. Somliga har spekulerat runt att det skulle stå för någon Rekursiv uttolkning av R.r, i stil med "GNU's Not Unix" eller "PHP Hypertext Preprocessor" Men den tankegången finns det inga belägg för.
Den troligaste förklaringen är att det är R.r:s maskot, den Röda Råttan Råger, som är bakgrunden till de båda R:en.

Den mer räknekunnige inser snabbt att det måste vara något fel. Det borde ju bli tre 'R'.
Efter att ha konfronterat Råger med räknefelet så bestämde jag mig för att låta saken bero, och satte plåster på bitmärket på min näsa. Medelstora gnagare har nog helt enkelt rätt i sådana frågor.