Användarnamn: 
Lösenord: 

Konfigurera scanner


Tillåt åtkomst till scanner

För att scannerfunktionen skall fungera måste webserverns användare ha nödvändig behörighet. Normalt åstadkommer man det genom att göra www-data till medlem i gruppen scanner:

sudo usermod -a -G scanner www-data

Aktivera stöd för streckkod/QR-kod

För att aktivera stöd för streckkoder och qr-koder behöver även biblioteket zbar-tools installeras:

sudo apt-get install zbar-tools