Användarnamn: 
Lösenord: 

Konfigurera webbservern


Aktivera lokala konfigurationsfiler (.htaccess)

 1. Redigera konfigurationsfilen för apache2 med nano:
  sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
 2. Lägg till ett konfigurationsblock som tillåter lokala konfigurationsfiler i mappen /var/www/rr:
  <Directory /var/www/rr> AllowOverride all </Directory> Det går också bra att ändra i ett konfigurationsblock för en överordnad mapp.
 3. Starta om webbservern:
  sudo apache2ctl -k restart

 4. Några fler anpassningar som kan göras

  Maximal storlek på uppladdade filer kan behöva ökas. Till exempel vid backupåterställning så kan filerna som laddas upp vara betydligt större än vad standardinställningarna tillåter. Redigera filen /etc/php5/apache2/php.ini enligt instruktionerna ovan, och ändra raden med post_max_size:

  post_max_size = 0

  Värdet 0 tar bort storleksgränsen helt. Ett större värde, som t.ex 64M kan också fungera i många fall.